Privacybeleid

 

 

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang de situatie heeft Resc-Company bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te
kunnen aanbieden. De informatie die Resc-Company opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren,
wordt persoonsgegevens genoemd.
Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:
- uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen
uitvoeren. Doordat u contact met ons op neemt, dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens
om onze dienstverlening, te kunnen aanbieden.
Dit kan zijn:
 uitwisseling van informatie via mail, telefoon, …
 Aanbiedingen, offertes, dienst na verkoop, service-contracten,…
 Nieuwsbrieven, enkel indien u hiervoor expliciet heeft ingetekend bvb via website of webshop
 Facturatie (Contractuele verplichtingen)
 Informatiegegevens bestemd voor aangiftes bij overheidsdiensten.

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u
niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening
waarvoor u met ons verbonden bent uit te voeren.
Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere
manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u
door de overhandiging, ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze
database.
Mogelijk slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij
gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt
gemaakt.
- Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een
gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?
Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming met partners of derden zullen delen.
Resc-Company verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde
doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw
persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.